Başvurular

Başvurular

Etik kurula başvurular aşağıda linki bulunan T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu etik kurullar şubesinin internet adresinde bulunan başvuru formlarından yapılacak araştırmaya göre uygun olanının eksiksiz şekilde doldurulmasıyla yapılır.

·         Başvuru Formları (tıklayınız)

Muğla Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na yapılacak başvurular en geç 1 hafta önceden hem elden dosya teslimi şeklinde hem de elektronik posta (kaek@mu.edu.tr) yoluyla olmalıdır.

İlgili başvuru formu doldurulurken, çalışmanın gerekçesi, amacı ve yöntemini referanslar vererek ayrıntılı biçimde tıbbi etik açıdan uygun olacak şekilde açıklanmalı aynı zamanda literatüre getireceği yenilikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru Formunun doldurulması ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun işleyişi hakkında bilgi almak için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Etik Kurul Şubesi 'internet adresi incelenebilir.

Dikkat edilecek hususlar

MSKÜ Etik Kurulu’na başvuracak adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önemle rica olunur

BASVURU SARTLARI
1. Başvuru dosyaları 2 âdeti ıslak imzalı ve 1 âdeti CD de olmak üzere klasör içinde teslim edilir
2. Başvurular sorumlu araştırmacı tarafından üst yazı ile Kurul Sekreteryasına yapılır

BELGE DÜZENI
1. Tüm evraklar dosya içinde ayrı şeffaf dosyalar içinde
2. CD kaydı ve dosya seklinde hazırlanır (Önemli: Aynı çalışma iki dosya halinde)
3. Form ve belgelerde Sorumlu Araştırmacı ibaresi görülen yere araştırmanın sorumlusu olan Uzman Dr, Yrd. Doç. Dr, Doç. Dr, Prof Dr. İsim ve imzası varsa tarih
4. Evraklar ıslak imzalı olmalı
5. Özgeçmiş çalışmaya katılanlar için hazırlanmalı (Birden fazla nüsha olursa her nüsha imzalı )

BELGE SIRALAMASI

1. DILEKÇE

2.PROTOKOL ÖZETİ: Araştırmanın başlığını, amacını içermeli, planlanan çalışmanın materyal ve yöntemi ayrıntılı bir şekilde literatürlerle açıklanmalıdır. 

3. UZMANLIK TEZLERİ VE VEYA AKADEMİK AMAÇLI YAPILACAK KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

4. BILGILENDIRILMIS GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

5.İYİ KLİNİK UYGULAMALARI TAAHHÜTNAMESİ

6.ÇIKAR İLİŞKİSİ OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

7. MALİ TAAHHÜTNAME

8. BÜTÇE FORMU

9. HELSINKI BILDIRGESI

10. ÇALISMA IÇIN KISISEL HAZIRLANMIS ANKET FORMU BELGE vs.

11. SORUMLU ARASTIRMACI ÖZGEÇMIS FORMU

12. YARDIMCI ARASTIRMACI ÖZGEÇMIS FORMU

13. LITERATÜRLER (3 ADET TAM METNİ)

14. ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI ANABİLİM DALININ AKADEMİK KURULUNDA GÖRÜŞÜLDÜĞÜNE DAİR YAZI

15. HASTANE BAŞHEKİMLİĞİNDEN ALINMIŞ İZİN YAZISI

 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi
Helsinki Bildirgesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönetmelik
Etik Kurul Standart Çalışma Esasları
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Yukarı Çık